Cyklus přednášek

PROČ JSME NEMOCNÍ

z oblasti celostního přístupu ke zdraví a psychosomatiky, 

Nemoc je odrazem našich myšlenek a emocí, je projevem porušení rovnováhy duše, těla a mysli. Zkusme ji pochopit, přijmout a zašroubovat její poselství do svého života. Brát ji jako učitele.

Další přednášky jsou zatím pozastaveny.