Vydejte se se mnou na cestu za zdravím a spokojenými vztahy.

Odhalím vám skutečnou příčinu vašich zdravotních nebo vztahových problémů

a dám vám návod ke změně.

Jmenuji se Lenka Krůpová a ukazuji lidem cestu ke zdraví a šťastným vztahům.

Díky daru empatie a schopnosti vidět širší souvislosti odkrývám příčiny nemocí a navracím radost do života.

Od dětství jsem věděla, že chci pomáhat druhým lidem. Jako zdravotní sestra jsem pracovala více než 30 let ve zdravotnictví. 

Postupem času jsem zjistila, že nestačí jen léčit příznaky nemocí, ale je potřeba jít hlouběji a nahlížet na zdraví člověka celostně.

Rozhodla jsem se lidem pomáhat jinak. 

Pomoci jim najít souvislosti,

  • aby pochopili, co se jim snaží tělo nemocí sdělit a dokázali se uzdravit,
  • aby porozuměli, proč mají problémy ve vztazích, čemu je druzí učí a jak to mohou změnit,
  • a stali se tak tvůrci svých životů.

A proč zdraví a vztahy? Protože naše nemoci často úzce souvisí s nespokojeností ve vztazích. 

Můj příběh začíná v dětství

Když se dnes ohlédnu zpátky do dětství, vidím malou holku, která je hodně citlivá a uzavřená, a často napojená "kdesi nahoru". Všechno, co mě trápilo nebo zraňovalo, jsem držela v sobě. Neuměla jsem říct, co cítím.

Emoce, které jsem nedokázala ventilovat, mi způsobovaly časté angíny, na které jsem užívala jedna antibiotika za druhými. Vše se ale jen zhoršovalo. 

Bylo tak těžké vyjádřit, co si myslím, jak se cítím nebo se za sebe postavit. Slzy mě často přemohly a nedokončila jsem, co jsem chtěla sdělit.

Svou velkou citlivost, empatii, schopnost vycítit co druzí prožívají, napojit se a vnímat jejich pocity, jsem brala jako něco, co mi můj život ztěžovalo. Nesnášela jsem své slzy.

Všechny neventilované emoce jsem v sobě ukládala, a táhla je na cestě životem. 

A léta plynula...

Moje tělo trpělivě vysílalo signály. Upozorňovalo mě na moje nezvládnuté životní výzvy, chybné postoje a jednání. Jenže já jim nerozuměla. A tak se nemoci nabalovaly, až život přitvrdil...

Někdy musíme padnout až na dno, protože tam máme něco najít...

Zdraví se mi sesypalo jako domeček z karet. Často jsem se v těch temných časech ptala PROČ? Co dělám špatně? Jenže odpověď nepřicházela. Z veselé holky, která měla spoustu snů a milovala život, se stala žena, která přežívala ze dne na den...

Většinou nemáme potřebu něco měnit, dokud neprojdeme nějakou krizí. Něčím, co nás zasáhne, bolí a donutí nás zastavit. V tu chvíli se obrátíme do sebe a přehodnotíme svůj život. Rozhodneme se pro změnu.

Nemoc se pro mě stala odrazovým můstkem k novému životu.

Rozhodla jsem se vzít život do vlastních rukou.

Studovala jsem informace o psychosomatice a celostním léčení. O souvislostech mezi myšlenkami, emocemi a nemocí. Seznamovala se s přírodní léčbou a účinky bylin, vitamínů a minerálů. Četla jsem spoustu knih, absolvovala kurzy, semináře. Sledovala přednášky a videa. A skládala ty věci do sebe jako puzzle.

Všechno mi dávalo tak obrovský smysl! Zpětně jsem pochopila své nemoci i vztahové problémy. Uviděla jsem je jako příležitosti, které jsem dostávala ke svému pochopení a změně. Pochopila jsem své životní výzvy.

Jak krásně to teď do sebe zapadalo! Jak jednoduché bylo vidět SOUVISLOSTI.

Když změníte sebe, změní se i věci kolem vás

  • Začala jsem pracovat se svými myšlenkami, měnila své postoje a svůj přístup k situacím, které mě potkávaly.
  • Hledala jsem jiné úhly pohledu, učila se vděčnosti.
  • Změnila jsem stravování a začala tělo čistit bylinkami podle období jednotlivých orgánů.

Můj život se radikálně změnil!

To všechno, co jsem se naučila mi dávalo tak obrovský smysl a pocit naplnění, že jsem to toužila předávat dál. Ukázat lidem cestu a dodat jim víru, že jsou silnější, než si myslí. A že všechno mohou zvládnout, pokud se opravdu rozhodnou!

A věci se daly do pohybu...

Svou citlivost, empatii, intuici, schopnost napojit se na pocity druhých lidí a vcítit se do nich, jsem najednou uviděla jinak. Jako DARY, s kterými jsem se musela nejprve sama naučit pracovat.

Nedostala jsem je jen tak zbůhdarma, ale mají mi pomáhat v tom, pro co se moje duše rozhodla, než přišla na zemi.

Pochopila jsem, že moje místo je jinde, i když to znamenalo odejít z jistoty práce, kterou jsem dělala 30 let!

Dnes pomáhám lidem měnit jejich životy. Ukazuji jim souvislosti, proč právě oni prožívají problémy ve vztahu nebo mají tuto nemoc, a jak to mohou změnit při konzultacích a v rozborech.