Jak aktivovat sebeuzdravující síly

Mezi tělem a duší existuje silné vzájemné působení, o tom není pochyb. Dnes už i lékařská věda uznává u spousty fyzických nemocí spojitost s psyché, s tím, co si myslíme.

Myšlenky mají na naše tělo velký vliv

Negativní, destruktivní myšlenky vyvolávají negativní pocity a negativní pocity působí na naše tělo a odráží se v něm. Své negativní pocity ukládáme v těle tak dlouho, až na ně tělo jednou zareaguje nemocí.

Strach, starosti a pochybnosti, všechno co nás tíží, co nás vnitřně zneklidňuje, rozčiluje, narušuje rovnováhu v našem těle. A po čase přichází nemoc.

Nahraďte myšlenky na nemoc myšlenkami na zdraví

Všichni si přejeme být zdraví, ale ve chvíli, kdy jsme nemocní, patří myšlenky na zdraví mezi ty obtížnější. Jak si máme představovat sebe zdravého nebo vyslovit afirmaci: „Jsem zdravý, plný energie“, když se nám nemoc stále připomíná bolestí nebo kašlem, škrábáním v krku.

Nemoc je přece tady a reálně, není vymyšlená. Jak máme svému přání uvěřit? Znamená to, že svou nemoc máme popřít?

Nejde v žádném případě o to, abychom svou nemoc popírali, ale abychom svou myslí pomohli tělu a aktivovali své sebeuzdravující síly.

Je potřeba myšlenkově nahradit nemoc zdravím a nechat energii působit, místo, abychom se stále jen utvrzovali v nemoci a tím ji posilovali.

Všechny dosavadní myšlenky nás dovedly tam, kde se nyní nacházíme. Všechny současné myšlenky nás vedou tam, kde bychom jednou rádi byli.

Naše tělo nejedná, ale jen reaguje na naše impulzy

Jedna myšlenka ho přiměje k tomu, aby například napnulo svaly, zvedlo těžký předmět, přeskočilo překážku. Jedna myšlenka vyvolá v našem těle souhru svalů, šlach, kloubů, abychom mohli udělat to, na co myslíme.

Dobrým příkladem je autogenní trénink, který sama často využívám, kdy se pomoci nařízení své mysli dokážete uvolnit. Soustředíte se postupně na jednotlivé části těla, svaly a během několika minut dokážete přesvědčit své tělo, že je těžké, uvolněné. Výsledkem je uvolnění napětí, fyzická (svalová) relaxace a duševní (psychické) uvolnění.

Placebo efekt

Dalším příkladem je placebo efekt, malá pilulka z cukru, která působí zázračně. Přestože to žádný lék není, dojde k uzdravení nebo zlepšení potíží, a to jen pevnou vírou, důvěrou v lékaře, který ho podává a v účinky „léku“.

Tato pevná víra dokáže mobilizovat všechny samoléčebné síly v těle. Pokud jsme uvěřili, že nás uzdraví, přesně v tomto okamžiku aktivujeme své síly a začne proces uzdravení.

Takovou mocnou sílu má naše myšlenka! Není škoda, že my té síly nevyužíváme?

Lidé nejdříve vyzkouší všechny vnější prostředky, a teprve pokud nefungují, obrátí se dovnitř, k sobě.

V kolotoči nemocných myšlenek

Nemocný člověk se lehce dostane do kolotoče negativních myšlenek a soustředí se jen na nemoc. Je to přirozené, nemoc ho bolí a znepříjemňuje mu život. Nevědomky ji tím ale živí a posiluje, a aniž si to uvědomuje, sám brzdí proces uzdravení.

Jeho myšlenky a slova totiž působí jako pokyny. A tak, aniž to tuší, nepracuje na svém uzdravení, ale na prohloubení nemoci.

Přestože to, co si nejvíc přeje, je být zdravý, pracuje proti svému přání.

Dělá totiž tu chybu, že neustále myslí na to, jak je nemocný, jak je komplikované nebo nemožné vyléčení té nemoci. Představuje si ty nejhorší scénáře a sleduje se s obavou, jestli se to nelepší nebo jen málo. Mluví o ní s každým, kdo mu chce naslouchat.

Druzí lidé pak často přidávají své myšlenky a víry: “Tohle máš chronické, toho se už nezbavíš. To je vážně těžké vyléčit.”

A možná sáhnou (v dobrém úmyslu pomoci) i pro zkušenost, o které slyšeli: “To náš soused s tím skončil v nemocnici. S tím si nezahrávej, vzpomeň si, jak skončil Tonda. O tom jsem četla, to je dědičné, s tím ti nikdo nepomůže.” A kolotoč se roztáčí víc a víc..

Já sama jsem kdysi v takovém kolotoči byla. Nemoc se stala mou součástí, a i když jsem si samozřejmě přála uzdravit se, točila jsem se v kolečku myšlenek na nemoc.

Až do chvíle, kdy jsem pochopila, že je tady ještě něco, čím můžu svému tělu pomoci k uzdravení – podpořit ho sílou svých myšlenek.

Napsala jsem si afirmace, které jsem si několikrát denně opakovala, začala jsem vizualizovat své zdravé tělo, jako by se to už stalo, a děkovala jsem za to.

A, i když – tady – v reálu, bylo moje tělo nemocné a bolavé, tam – ve své mysli, jsem se viděla zdravá a plná energie.

Učila jsem se odkládat. Ubírat si ve své hlavě starosti, strach, obavy, ale i povinnosti, nezbytnosti, vše, co jsem nemohla unést, abych ve svém těle pomohla k nastolení rovnováhy a harmonie.

Spolu s přírodní podporou těla jsem mu pomáhala svými myšlenkami. Skutečně jsem věřila, že zdraví je můj přirozený stav. Věřila jsem ve schopnost mého těla, dát se zase s mou podporou do pořádku.

Pokud věříte v sílu svých myšlenek, můžete své tělo podpořit, aby aktivovalo své sebeuzdravující síly.

Nikdo vás neuzdraví, pokud tomu vy nebudete důvěřovat 

Pokud už dopředu věříte, že vám léčba nepomůže a nepodpoříte ji svými myšlenkami a svou vůlí, nejspíš se vaše přání splní a nebude to fungovat. Když na nemoci myšlenkově lpíme (přestože si vlastně přejeme být zdraví), negujeme možnost uzdravení svou nedůvěrou v uzdravení. A tak je proces uzdravení silně bržděný.

Je to jako byste se chtěli rozjet se zataženou ruční brzdou. Je třeba odbrzdit!

Jak podpořit sebeuzdravující síly

Myšlenkou – Jsem zdravý, vitální, cítím se plný energie, nepopíráme svou nemoc, ale dáváme svému tělu příkaz, impulz, aby teď mobilizovalo všechny sebeuzdravující síly. Věřte nebo ne, je to tak.

Pokud tedy chceme znovu být zdraví, je potřeba své léčení posílit sílou svých myšlenek. Podpořit ho pozitivními myšlenkami. Tím budou všechny sebezničující povely zeslabeny.

Je opravdu potřeba hledat lepší myšlenky, které zlepší to, jak se cítíte, místo soustředění se na nemoc a neustálého pitvání se v nemoci. Vím, že je to těžké, ale také vím, že to jde!

 •  Zkuste se místo hledání “tam venku” (viníku, kteří mohou za vaši nemoc, neschopných lékařů, neúčinných léků, špatné práce atd.) obrátit k sobě a snažit se pochopit, co se vám tím tělo snaží sdělit
 • Zkuste odstranit a vypustit to, co vašemu tělu ubližuje nebo už neslouží (víte to nejlíp sami, jen to možná nechcete slyšet), zbavte se myšlenek strachu, obav, pochybností, myšlenek vlastní nedostatečnosti, nelásky k sobě nebo k druhým
 • Začněte odpouštět a vypouštět ten nepotřebný balast starostí, zneklidnění, zbavujte se toho, co vás tíží
 • Hledejte ve svém životě to hezké, to pozitivní, buďte spokojení a vděční s tím, co máte
 • Vědomě si představujte, jaké to je, když jste zdraví, jak se cítíte, jak se vám dobře dýchá, jak jdete svěží chůzí do kopce, jezdíte na kole, tančíte, běháte, procházíte se
 • Zaměřte se na radost ve svém životě, ta přece uzdravuje! Vybavujte si to hezké, více se usmívejte, prohlížejte si staré fotky, u kterých si vybavujete krásné vzpomínky, čtěte si milé knížky, dívejte se na komedie..
 • Vymalujte si to, co vám radost přináší, u čeho se cítíte příjemně, do těch nejskvělejších barev, vizualizujte, představujte si. Děláte to pro sebe, pro své zdraví.

Když vaše myšlenky zabloudí zpět k nemoci, můžete použít afirmace:

Zdraví je můj přirozený stav a v tuto chvíli se mé zdraví obnovuje. Děkuji za uzdravení, které v tuto chvíli probíhá, každým dnem se mi daří lépe a lépe. Sílou svých myšlenek pomáhám svému tělu, aby se dostalo znovu do stavu rovnováhy a harmonie. Raduji se ze života a to se odráží na mém zdraví. Moje tělo je úžasné a dokáže se uzdravit.

Vždycky můžete pomoci tělu svou myslí k uzdravení. I kdyby to bylo to jediné, co vám zůstalo.

Když se soustředíte na bolest, bolest se zvětšuje

Možná to znáte sami, když jste prožívali nějaký nepříjemný zákrok a snažili jste se odvést myšlenky jiným směrem, bylo to lepší.

 • V případě bolesti je dobré odvést myšlenky tím, že se soustředite na dýchání – prodýchávat bolest, představovat si, že nadechujete zdraví a vydechujete nemoc, bolest.
 • Pokud vás bolí nějaká část těla, orgán, vizualizujte si bílé světlo, které je prosvěcuje a naplňuje teplem a léčí jeho buňky

Můžete myšlenkou podpořit své zdraví i preventivně. Programujte své tělo myšlenkami na zdraví. Napište si nebo se naučte nějakou afirmaci, kterou si budete opakovat třeba před spaním: Jsem zdravý, vitální a plný energie. Určitě tak lépe pomáháte tělu k těm správným impulzům, než myšlenkami na to, jestli nejste nemocní.

Jedno důležité ALE na závěr

Ale aby nedošlo k nedorozumění nebo dojmu, že jsem “ulítla někam nahoru.” Pracovala jsem 30 let ve zdravotnictví, setkávám se se spoustou nemocí a potíží při konzultacích. Stojím pevně nohami na zemi, a vím, že tam, kde se nemoc projeví už fyzicky na těle, je potřeba léčit tělo. Nejlépe přírodně – s láskou k tělu.

Přesto vím, co dokáže psychika a síla myšlenky. Možná i vy jste se setkali, slyšeli nebo četli o zázračných uzdraveních, pro které nebylo rozumové nebo medicínské vysvětlení.

Je tedy jasné, že myšlenky mají opravdu velkou sílu, ALE pokud budete fyzicky pracovat proti svému přání být zdraví, zdraví se neuskuteční.

To by bylo, jako byste si pozvali domů vzácnou návštěvu, na kterou byste se moc těšili, ale pak byste před ní zamkli dveře svého bytu.

Nemoci se nezbavíte, pokud budete dál škodit tělu

Každá nemoc má nějakou příčinu a něco nám sděluje. Je potřeba ji objevit, a začít se změnou na všech třech úrovních – duše, tělo, mysl, aby mohlo dojít k uzdravení. Jak se říká:

Nelze tělo léčit bez duše a duši bez těla.

Vše spolu souvisí.

Velmi často si neuvědomujeme, co vše svému tělu provádíme. Přetěžujeme ho, když signalizuje potřebu odpočinku, nedopřejeme mu dostatek spánku, relaxace nebo pobyt v přírodě a pohyb, krmíme ho nezdravou stravou. A přesto pro nás den za dnem pracuje! Trpělivě a vytrvale.

Pracuje, i když spíme a neustále se snaží ke svému správnému fungování ještě vyrovnávat všechny škody způsobené špatným stravováním. Snaží se vyloučit všechny škodlivé látky, bojuje s bakteriemi, viry, zánětem…

Buďme svému tělu vděční a s láskou se o něj starejme. Vždyť jiné nedostaneme. A pokud přece jen přijde zastavení v podobě nemoci, pomozte tělu svou myslí k uzdravení a zkrácení doby léčení.

Pokud vás zajímá podrobněji téma Proč jsme nemocní, připravila jsem pro vás videoprezentaci přednášky, mrkněte tady>> Můžete se na ní podívat z pohodlí domova.

A pokud jste se rozhodli začít se svými myšlenkami pracovat, a potřebujete nasměrovat,  začněte TADY>>

Používejte svou mysl moudře a naplňujte ji zdravými myšlenkam.

Lenka Krůpová
Mou vášní je diagnostika a poradenství v léčení nemocí a vztahů. Pomáhám lidem najít souvislosti jejich zdravotních nebo vztahových problémů, a ukazuji, jak to mohou změnit při konzultacích a rozborech.
Jsem autorkou 2 on-line kurzu Měníme své myšlenky k lepším pocitům a Síla mysli .
Napsala jsem několik ebooků Rozlučte se s depresí , Žárlivost , Rozchod jako nový začátek .
Můj příběh si můžete přečíst zde >>
Komentáře
 • Chci vědět o novinkách

  Pokud se Vám moje články líbí, můžete se přihlásit k odběru novinek. Stanete se členy mé databáze a já Vás budu informovat o nových článcích.

 • Rubriky
 • Nejnovější příspěvky
 • Ebook Žárlivost
 • Ebook Rozchod jako nový začátek
 • Ebook Rozlučte se s depresí